Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

O Παρασκευάς Κίτσος είναι πτυχιούχος Φυσικός (1999) και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2004) από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Διπλωματούχος (1989) και Διδάκτωρ (1995) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

O Δρ. Παναγιωτης Αλεφραγκής διαθέτει πάνω από 19 χρόνια πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού με εξειδίκευση σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε πολλές περιοχές εφαρμογής.

Ο Γ. Ασημακόπουλος είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με εξειδίκευση στη Διαχείριση Τεχνοοικονομικών Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Ο Σωτήρης Π. Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Κω το 1971, έλαβε το πτυχίο του το 1994 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, και το διδακτορικό του στις Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού (Web Engineering ) από το ίδιο τμήμα το 2004.