Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prosklhsh.pdf)prosklhsh.pdf 188 kB

Καλείστε να προσέλθετε να προσέλθετε την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα Ελλάδας 12.00 μμ στην έδρα του ΤΕ.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Μ. Αλεξάνδρου 1 - 26334 - Κουκούλι) και στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης (μικρό αμφιθέατρο) στην τρίτη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που αφορά την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕ.Ι Δυτικής Ελλάδας, κ. Παρασκευά Μιχαήλ με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία και Μετάδοση Σημάτων σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prosklhsh.pdf)prosklhsh.pdf 64 kB

Καλείστε να προσέλθετε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα Ελλάδας 12:00 στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Μ.Αλεξάνδρου 1 — 26334 — Κουκούλι) και στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης (μικρό αμφιθέατρο) στην δεύτερη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εξέταση πλήρωσης μίας (1) Θέσης Τακτικού Ε.Π βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίά Λογισμικού Συστημάτων Χρονοπρογραμματισμού», (Αριθμ.προκήρυξης 25537/08-07-2016 με ΑΔΑ: ΨΨΟΑ46914Γ-2ΦΓ και κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: 00001381372), του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prosklhsh.pdf)prosklhsh.pdf 75 kB

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ