Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων. Την Τρίτη 26-9-2017 οι πίνακες αξιολόγησης και οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την συνέλευση του Τμήματος.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ