Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Έχοντας υπόψη την Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργική απόφαση καθώς και την αριθμ. 11/04-06-2018 απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με Θέμα « Κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών στο Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής ΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19» ορίζονται οι παρακάτω ημερομηνίες για την εξέταση των μαθημάτων:
Μαθηματικό Λογισμό Ι : 10/12/2018 και ώρα 12:00— 14:00 μ.μ
Ψηφιακή Σχεδίαση: 12/12/2018 και ώρα 11:00-13:00 μ.μ.
Διαδικασιακό Προγραμματισμό: 14/12/2018 και ώρα 10:00-12:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος θα είναι δύο (2) ώρες.
Οι εξεταζόμενοι Θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας τους, στυλό μαύρο ή μπλε και επιστημονική αριθμομηχανή (calculator).

Απαγορεύονται βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ