Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Οι εγγραφές/ταυτοποίηση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 25-09-2017 έως και Δευτέρα  02-10-2017 & ώρα  9:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (στο Αντίρριο). Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,  που φέρει, αριθμό πρωτοκόλλου (μετά την υποβολή της), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
     Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (π.χ. δεν υπάρχει Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή λάθος ημερομηνία γέννησης κλπ.), θα πρέπει να προβείτε στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων σας στο σύστημα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ μέσω σχετικής αίτησης.


Αν δεν προβείτε στις παραπάνω ενέργειες, ΔΕΝ μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

2.  Μία ( 1 ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ τύπου αστυνομικής ταυτότητας

3.  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

4. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου λυκείου

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (announcement.doc)announcement.doc 29 kB

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων. Την Τρίτη 26-9-2017 οι πίνακες αξιολόγησης και οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την συνέλευση του Τμήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ